Điều hành

 

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Văn bản và biểu mẫu về công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư  số  42 /2012/TT-BGDĐT ngày  23  tháng 11  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống biểu mẫu viết Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục; Đăng ký đánh giá ngoài.

STT

Tài liệu

Download

1

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23  tháng 11  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tải file

2

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá

Tải file

3

Danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá

Tải file

4

Kế hoạch tự đánh giá

Tải file

5

Cơ sở dữ liệu của trường trung học

Tải file

6

Phiếu đánh giá tiêu chí

Tải file

7

Mẫu bìa ngoài / trong Báo cáo tự đánh giá

Tải file

8

Mục lục Báo cáo tự đánh giá

Tải file

9

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

Tải file

10

Bảng Danh mục mã thông tin và minh chứng

Tải file

11

Bảng đăng ký kiểm định để được đánh giá ngoài

Tải file

12

Quy định trình bày Báo cáo tự đánh giá

Tải file

 

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 22
Hôm nay 1746
Tháng này 75060
Tổng truy cập 4446124