Điều hành

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT & GDTX

31/12/2014 08:52:52      22831 lượt xem

Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên)  đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

Mật khẩu để tải tài liệu: 123456 -  Liên kết để tải tài liệu: Tại đây

 
  THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông
  THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT
  THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt
  THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT
  THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT
  THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT
  THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT
  THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT
  THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT
  THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT
  THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT
  THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học
  THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT
  THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT
  THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
  THPT18: Phương pháp dạy học tích cực
  THPT19: Dạy học với CNT
  THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT
  THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
  THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
  THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
  THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học
  THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT
  THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục
  THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT
  THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm
  THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm
  THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT
  THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT
  THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT
  THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT
  THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT
  THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục
  THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT
  E. Tài liệu Khối Giáo dục thường xuyên  
  GDTX1: Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân
  GDTX2: Sự hình thàn và phát triển các mô hình cơ sở GDTX ở Việt Nam
  GDTX3: Đặc điểm của đối tượng GDTX
  GDTX4: Hoạt động học tập của người lớn
  GDTX5: Nâng cao năng lực hiểu biết về cộng đồng và xây dựng môi trường học tập
  GDTX6: Phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học
  GDTX7: Kỹ năng làm việc với cộng đồng
  GDTX8: Xây dựng môi trường học tập cho học viên GDTX
  GDTX9: Hướng dẫn, tư vấn cho học viên GDTX
  GDTX10: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  GDTX11: Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên GDTX
  GDTX2: Khắc phục rào cản học tập cho học viên GDTX
  GDTX13: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên GDTX
  GDTX14: Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực
  GDTX15: Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên
  GDTX16: Đổi mới phương pháp dạy học trong GDTX
  GDTX17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên
  GDTX18: Khai thác, ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học
  GDTX19: Thiết bị dạy học trong các cơ sở GDTX
  GDTX20: Khai thác, sử dụng, bảo quản, sửa chữa và tự tạo thiết bị dạy học
  GDTX21: Thiết kế giáo án điện tử và sử dụng phần mềm dạy học
  GDTX22: Hướng dẫn biên sạon giáo án
  GDTX23: Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
  GDTX24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
  GDTX25: Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ
  GDTX26: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX
  GDTX27: Một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp úng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ
  GDTX28: Nội dung và kĩ năng tư vấn cho Trung tâm học tập cộng đồng  

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 15
Hôm nay 901
Tháng này 23554
Tổng truy cập 7699415