Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
2 11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT
3 1434/SGDĐT-GDTH 11/07/2014 Công văn V/v chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
4 1405/SGDĐT-GDTH 11/04/2014 Công văn V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
5 5105/CT-BGDĐT 11/03/2014 Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
6 940/SGDĐT-VP 08/01/2014 Công văn Hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Kèm 3 file biểu mẫu).
7 09/2014-/QĐ-UBND 26/04/2014 Quyết định Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
8 07/2014/TT-BGDĐT 14/03/2014 Thông tư Quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.
9 03/2014/VBHN-BGDĐT 22/01/2014 Văn bản hợp nhất Điều lệ trường Tiểu học.
10 108/2014/NĐ_CP 20/11/2014 Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.
11 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD 11/05/2014 Công văn hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non. (Các biểu mẫu kèm theo)
12 25/2014/TT-BGDĐT 08/07/2014 Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định CLGD trường mầm non. (Thay thế TT 07/2011/TT-BGD ngày 17/2/2011 và TT 45/2011/TT-BGD ngày 11/10/2011)
13 2653/QĐ-BGDĐT 25/07/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.
14 65/2014/NĐ-CP 07/01/2014 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật TĐ-KT năm 2013.
15 59/2014/NĐ-CP 16/06/2014 Nghị định sửa đổi một số điều của NĐ 69/2008 về công tác xã hội hóa giáo dục,…
16 20/2014/TTLT-BGD-BTC-BLDTB-XH 30/05/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một  số điều NĐ 49/2010 và NĐ 74/2013 về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập,…(Kèm các phụ lục)
17 18/2014/VBHN-BGDĐT 20/05/2014 Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Quy định công nhận Phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi. (Kèm theo file 3 phụ lục)
18 20/2014/NĐ-CP 24/03/2014 Nghị định về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.
19 238/HD-TLĐ 03/04/2014 Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam _ 2013.
20 04/2014/TT-BGDĐT 28/02/2014 Thông tư Quy định quản lý hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.
21 05/2014/VBHN-BGDĐT 13/02/2014 Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Điều lệ trường Mầm non.
22 02/2014/TT-BGDĐT 02/08/2014 Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia.
23 5111/2013/BGD-GDTrH 23/07/2013 Công văn Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
24 3535/2013/BGD-GDTrH 27/05/2013 Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực.
25 46/KTKDCLGD-KDPT 15/01/2013 Công văn hướng dẫn xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
26 42/2013/TTLT-BGD,BLDTBXH,BTC 31/12/2013 Thông tư liên tịch Quy định chính sách về giáo dục người khuyết tật.
27 23/VBHN/2013/VPQH 18/12/2013 Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục.
28 39/2013/TT-BGDDT 12/04/2013 Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.
29 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn.
30 36/2013/TT-BGDĐT 11/06/2013 Thông tư ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn công nhận phổ cập GD mầm non tre 5 tuổi,…(kèm file 3 phụ lục)
31 29/2013/NQ-TW 11/04/2013 Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
32 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
33 143/2013/TTLT-BGD-BTC 18/10/2013 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 15/2010 về sử dụng kinh phí giáo dục.
34 01/VBHN/2013/ BGDĐT 19/09/2013 Văn bản hợp nhất Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
35 34/2013/TT-BGDĐT 17/09/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục đồ dùng, đồ chơi mầm non,…
36 74/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 49/2010 về miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập,….
37 09/2013/TTLT- BGDDT-BTC-BNV 03/11/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
38 07/2013/TTLT-BGD-BNV-BTC 03/08/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với Nhà giáo các cơ sở giáo dục công lập.
39 13/2012/TT-BGDĐT 06/04/2012 Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
40 59/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường TH đạt chuẩn quốc gia..
 1 2 3 » Next 

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 98
Tháng này 19603
Tổng truy cập 8378067
homescontents