Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2 07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
3 35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
4 01/VBHN-BGDĐT 25/03/2016 Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
5 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống quốc dân
6 07/2016/BGDĐT 22/03/2016 Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ
7 101/2015/QH13 27/11/2015 Luật Tố tụng Hình sự
8 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật Hình sự năm 2015
9 93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính
10 92/2015/QH13 25/11/2015 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
11 91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật Dân sự năm 2015
12 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
13 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
14 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
15 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 Quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
16 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
17 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TTLT số 68/2011/TTLT ngày 30/12/2011 hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
18 123/2015/NĐ-CP 15/11/2015 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
19 999/QĐ-BHXH 24/09/2015 Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT và BHTN
20 959/QĐ-BHXH 09/09/2015 Quyết định ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệm; Quản lý sổ BHXH,thẻ BHYT
21 93/2015/QH13 22/06/2015 Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người lao động
22 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021
23 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
24 83/2015/QH13 25/06/2015 Luật Ngân sách Nhà nước
25 78/2015/QH13 19/06/2015 Luật Nghĩa vụ quân sự
26 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức.
27 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
28 23/2015/TT-BLĐTBXH 23/06/2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
29 19/2015/TT-BGDĐT 08/09/2015 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý Bằng tốt nghiệp THCS, THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
30 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
31 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập
32 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Thông tư liên tịch Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
33 09/2012/QH13 18/06/2012 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
34 85/2015/QH13 25/06/2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
35 21/2010/TT-BGDĐT 21/10/2010 Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX
36 760/QĐ-BGDĐT 13/03/2015 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi " Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" năm 2015
37 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/03/2015 Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
38 01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư liên tịch 01/2015 của Bộ NV và Bộ TC hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 về tinh giản biên chế
39 11/2014/TT-BGDĐT 18/04/2014 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT
40 1434/SGDĐT-GDTH 11/07/2014 Công văn V/v chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
 1 2 3 4 » Next 

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 398
Tháng này 4256
Tổng truy cập 8027363