Điều hành

 

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:26/8/2019 Đến ngày:1/9/2019
Tuần tới
 
Tháng tới
Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
26/8/2019
7h:30 - Dự Hội thảo lập kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của trẻ em.
Đ/c Trang Tam Kỳ
7h:30 - Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngoài Trường THCS Quế Cường.
Theo QĐ Trường THCS Quế Cường.
7h:30 - Tham dự Đoàn tập huấn chuyên môn của Sở GDĐT tại Hà Nội (2 ngày 26, 27/8/2019)
Đ/c Duyệt Hà Nội
7h:0 - Các trường tựu trường chuẩn bị khai giảng năm học mới.
CBGVNV + Học sinh Các trường MG, TH, THCS
15h:30 - Làm việc với Chi bộ Trường TH Quế An.
Đ/c Tin + Quý Trường TH Quế An.
13h:30 - Làm việc với Chi bộ (13h30), HĐSP (14h00) Trường THCS Quế Minh
Đ/c Duy Phương + Quý Trường THCS Quế Minh
Thứ Ba
27/8/2019
8h:30 - Làm việc với Chi bộ Trường TH Quế Thuận.
Đ/c Tin + Quý Trường TH Quế Thuận.
7h:30 - Làm việc với Chi bộ Trường TH Quế Châu.
Đ/c Tin + Quý Trường TH Quế Châu.
7h:30 - Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngoài Trường THCS Quế Châu.
Theo QĐ Trường THCS Quế Châu.
7h:30 - Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện năm 2019 (27, 28/8/2019).
Đ/c Duy Phương Hội trường Huyện ủy
Thứ Tư
28/8/2019
7h:30 - Học lớp bồi dưỡng CBLĐ cấp huyện (từ ngày 28 đến 31/8/2019)
Đ/c Duy Phương Tam Kỳ
7h:30 - Kiểm tra các trường về việc chuẩn bị năm học mới (cả ngày)
- Đ/c H.Kiệt, Tin, Thiên, Lạc, Hằng, Hiến, Hối Các trường MG, TH, THCS
Thứ Năm
29/8/2019
7h:30 - Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 toàn ngành.
Theo KH Hội trường Phòng GDĐT
7h:30 - Dự Hội nghị Tổng kết công tác Đội năm học 2018-2019 do HĐ Đội tỉnh tổ chức.
Đ/c Trang Tam Kỳ
13h:30 - Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 từng cấp học.
Theo KH MN (Phòng GDĐT), TH (TH Đông Phú); THCS (THCS Đông Phú)
Thứ Sáu
30/8/2019
7h:30 - Tham gia giám sát của Tổ đại biểu HĐND tại xã Quế Cường và Hương An (cả ngày)
Đ/c Duy Phương xã Quế Cường và Hương An
7h:30 - Tổ Giám sát của LĐLĐ huyện giám sát hoạt động của Công đoàn cơ quan (buổi sáng)
Đ/c Thùy, Quỳnh LĐLĐ huyện
16h:0 - Họp Chi bộ, Cơ quan PGDĐT.
CBCCVC, đảng viên Phòng họp cơ quan
14h:0 - UBND huyện làm việc với Phòng GDĐT về chuẩn bị năm học mới.
- LĐ, TCCB, Công đoàn, MG, TH, THCS PH1, Trung tâm BDCT cũ
Thứ Bảy
31/8/2019
7h:30 - Tham gia Đoàn Đánh giá ngoài của tỉnh tại Tây Giang.
Đ/c Hùng Kiệt Tây Giang
Chủ nhật
1/9/2019