Điều hành

 

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Tháng trước
 
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:14/10/2019 Đến ngày:20/10/2019
Tuần tới
 
Tháng tới
Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
14/10/2019
7h:30 - Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Quế Hiệp (từ ngày 14-15/10).
Theo QĐ Trường THCS Quế Hiệp
7h:30 - Kiểm tra CSVC Trường MG Quế Hiệp
Đ/c Duy Phương, Thiên Trường MG Quế Hiệp
Thứ Ba
15/10/2019
8h:0 - Tham gia xét xử tại Tòa án huyện.
Đ/c Duy Phương Tòa án huyện
7h:30 - Sở GDĐT thực hiện đánh giá ngoài Trường TH Quế Xuân 1.
Đ/c Tin, Hối, Hiến Trường TH Quế Xuân 1.
11h:30 - Cùng UBND huyện kiểm tra cơ sở bán trú phân hiệu Thuận Long, Trường TH Quế Phong.
Đ/c Thiên Điểm trường Thuận Long, Trường TH Quế Phong
Thứ Tư
16/10/2019
7h:30 - Kiểm tra hành chính Trường TH Quế Long.
Theo QĐ Trường TH Quế Long
7h:30 - Tập huấn nghiệp vụ công tác Thiết bị dạy học năm học 2019-2020 cho các trường TH và THCS.
Đ/c Lạc Hội trường Phòng GDĐT
Thứ Năm
17/10/2019
7h:30 - Dự Tọa đàm về “Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình”.
Đ/c Tin, Quỳnh Hội trường Huyện ủy
7h:30 - Tập huấn nghiệp vụ công tác Thiết bị dạy học năm học 2019-2020 cho các trường MG.
Đ/c Lạc Hội trường Phòng GDĐT
7h:30 - Tập huấn chuyên môn môn Thể dục cấp TH và THCS tại Trường THCS Quế Hiệp.
Theo KH Trường THCS Quế Hiệp.
7h:30 - Sở GDĐT thực hiện đánh giá ngoài Trường THCS Quế Cường.
Đ/c Hùng Kiệt, Hối, Duyệt Trường THCS Quế Cường.
Thứ Sáu
18/10/2019
13h:30 - Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 cơ quan Phòng GDĐT.
CBCCVC cơ quan Hội trường Phòng GDĐT
Thứ Bảy
19/10/2019
7h:0 - Nghỉ
CBCCVC cơ quan
Chủ nhật
20/10/2019
a