Điều hành

 

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ TỈNH QUẢNG NAM KIỂM TRA CÔNG NHẬN HUYỆN QUẾ SƠN ĐẠT CHUẨN PCGD-XMC NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 05 tháng 12 năm 2017, Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra công nhận huyện Quế Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ năm 2017 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

Đến dự buổi kiểm tra, có Đ/c Nguyễn Văn Thắng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện Quế Sơn cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo. Đ/c Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, Phó Trưởng phòng GDĐT, thay mặt BCĐ trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2017 của huyện

 

 

Đ/c Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, Phó Trưởng phòng Phòng GDĐT trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2017 của huyện
 

 

Sau đó, Đoàn Kiểm tra tiến hành phân công các nhóm kiểm tra hồ sơ, đi thực tế một số xã

 

 

 

 

 

 

Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và đối chiếu với số liệu cập nhật trên hệ thống phần mềm Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ của huyện Quế Sơn. Theo đó, năm 2017, huyện Quế Sơn đã duy trì được kết quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục THCS và công tác Xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo phổ cập của 14 xã, thị trấn huyện Quế Sơn đã ứng dụng tốt phần mềm Phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu Phổ cập giáo dục và Xoá mù chữ theo quy định. Kết quả cụ thể:

          - Về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2017 là năm thứ ba, huyện Quế Sơn có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ 100%;

          - Về Phổ cập giáo dục tiểu học, có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn mức 3, tỉ lệ 100%; huyện Quế Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2017.

          - Về công tác Xóa mù chữ: 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 2 tỉ lệ 100%; huyện Quế Sơn đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2017.

          - Về Phổ cập giáo dục THCS: Có 02 xã đạt chuẩn mức độ 2, tỉ lệ 14,28% (Quế Hiệp, Quế Xuân 2), 12 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3, tỉ lệ 85,72%; huyện Quế Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2017.

 .

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI KIỂM TRA

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chuyên viên Phòng GDMN Sở GDĐT Quảng Nam Báo cáo kết quả     kiểm tra Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
 
Đ/c Nguyễn Bá Hảo, Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT Quảng Nam Báo cáo kết quả kiểm tra PCGD tiểu học và Xóa mù chữ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Châu Văn Thủy, Phó Trưởng phòng GDTrH Sở GDĐT Quảng Nam Báo cáo kết quả kiểm tra PCGD THCS
 
Đ/c Phan Duy Phương, HUV, Trưởng phòng GDĐT Quế Sơn, Phó ban BCĐ phát biểu ý kiến
 

 

 

 

 

 

 

 

                             PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẾ SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 31
Hôm nay 4290
Tháng này 234821
Tổng truy cập 6733811
nohu club pornhub jav hd phim sex