Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Hệ thống văn bản về công tác Kiểm định CLGD và Trường chuẩn QG

20/03/2019 08:40:57      6233 lượt xem

TT

Số hiệu VB

Tên văn bản

Download

1

17/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 17 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Download

2

18/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 18 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 

Download

3

19/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 19 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Download

4

Số: 5932/BGDĐT-QLCL

 

V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.

Download

5

Phụ lục

Kèm theo Công văn số 5932 /BGDĐT-QLCL ngày 28  tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

6

Số: 5942/BGDĐT-QLCL

 

V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Download

7

Phụ lục

Kèm theo Công văn số 5942 /BGDĐT-QLCL ngày 28  tháng 12 năm 2018  của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Download

8 Số: 58/2011/TT-BTC

 Thông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán  kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kế.

Download
9 Số: 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT

 Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung mức chi cho hoạt động KĐCLGD cơ sở GDMN, PT và Thường xuyên.

 

Download

 

 

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 229
Tháng này 14464
Tổng truy cập 8349104
homescontents