Điều hành

 

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC CỦA HUYỆN QUẾ SƠN KIỂM TRA CÔNG NHẬN CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn, trong 3 ngày 25, 26, 27 tháng 10 năm 2017, Đoàn Kiểm tra của UBND huyện Quế Sơn do đồng chí Phan Duy Phương, HUV, Trưởng phòng GDĐT làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra công nhận 14 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với phần mềm Phổ cập giáo dục của Bộ GDĐT. Căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của 14 xã, thị trấn. Hầu hết các địa phương đã duy trì được kết quả Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục Tiểu học, Phổ cập giáo dục THCS và công tác Xóa mù chữ. 

 

 

Đ/c Nguyễn Mậu Hùng Kiệt, Phó Trưởng phòng GDĐT, Phó đoàn Kiểm tra triển khai nhiệm vụ kiểm tra cho các thành viên trong Đoàn
 

 

 

 

Các thành viên nhóm Mầm non  kiểm tra Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi
 

 

 

 

Các thành viên nhóm Tiểu học kiểm tra Phổ cập giáo dục Tiểu học và Xóa mù chữ
 

 

\

 

Các thành viên nhóm THCS kiểm tra Phổ cập giáo dục THCS
 

 

 

 

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo PCGD-XMC của các xã, thị trấn đã ứng dụng tốt phần mềm Phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ GDĐT để cập nhật dữ liệu phổ cập, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu theo quy định, Kết quả cụ thể trong năm 2017:

          - Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi: Có 14/14 xã, thị trấn đạt chuẩn, tỉ lệ 100%;

          - Phổ cập giáo dục Tiểu học: 14 xã đạt chuẩn mức 3, tỉ lệ: 100 %;

          - Công tác Xóa mù chữ: 14 xã đạt chuẩn mức độ 2, tỉ lệ 100%;

            - Phổ cập giáo dục THCS: 02 xã đạt chuẩn mức độ 2 (Quế Xuân 2, Quế Hiệp), tỉ lệ 14,3%; 12 xã đạt chuẩn mức độ 3, tỉ lệ 85,7%. 

 

 

Đ/c Phạm Thị Kim Sen, Thư ký nhóm Mầm non nhận xét, đánh giá kết quả Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của các xã, thị trấn
 

 

 

 

Đ/c Huỳnh Văn Hiến, Thư ký nhóm Tiểu học nhận xét, đánh giá kết quả Phổ cập GDTH và Xóa mù chữ của các xã, thị trấn
 

 

 

 

Đ/c Lê Nho Duyệt, Thư ký nhóm THCS nhận xét, đánh giá kết quả Phổ cập GD THCS của các xã, thị trấn
 

 

 

Với kết quả đó, 14/14 xã, thị trấn đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2017. Sau kiểm tra, Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nghị UBND huyện làm văn bản trình UBND tỉnh và Sở GDĐT về kiểm tra, công nhận huyện Quế Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ trong tháng 12/2017./.

 

 

                                                                                                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẾ SƠN

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 18
Hôm nay 97
Tháng này 22523
Tổng truy cập 4274097