Tên đơn vị:THCS Quế Phú
Địa chỉ:
Điện thoại:05103886714
Fax:
Email:
Website:
STT Họ và tên Chức vụ ĐT Cơ quan Email Địa chỉ
1 Đoàn Việt Lý giáo viên doanvietly80@gmail.com Hương An _ Quế Sơn - QN
2 Đoàn Thị Kim Liên Giáo viên kimlienqp113@gmail.com Hương An- Quế Sơn
3 Đoàn Tầm Giáo viên tambinben@yahoo.com Quế Xuân - Quế Sơn - QNam
4 Đỗ Đài Hiệu trưởng daic2qphu@gmail.com Quế Phú - Quế Sơn
5 Đinh Thị Phi Giáo viên minhnhat17042011@gmail.com Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam
6 Đinh Thị Nguyên Trang Giáo viên nguyentrangqp@gmail.com Quế Phú - Quế Sơn
7 Đặng Văn Khang Tổ trưởng CM khangduychau@gmail.com Hương An - Quế Sơn - QN
8 Võ Đức Thuận Giáo viên 05103886215 ducthuanqp@gmail.com Hương An - Quê Sơn-QN
9 Võ Tư gv 0987365497 votuqp@gmail.com Hương An - Quê Sơn-QN
10 Võ Thị Phương GV vophuongqp@gmail.com Hương An - Quê Sơn-QN
11 Võ Thị Kim Yến Giáo viên yenvoavan@gmail.com Quế Phú -Quế Sơn - QN
12 Võ Thị Kim Liên Nhân viên volienqp@gmail.com Hương An - Quê Sơn-QN
13 Võ Thị Kim Huệ Gíao viên kimhueqp@gmail.com Quế Phú -Quế Sơn - QN
14 Võ Ngọc Chính Tổng Phụ Trách Đội 0795600525 chantinh0410@gmail.com Quế Phú - Quế Sơn
15 Văn Thị Phước Nhân viên 01665994419 vanthiphuocqp@gmail.com Quế Phú -Quế Sơn - QN
16 Trần Đình Viên Tổ trưởng CM trandinh03@gmail.com Quế Phú - Quế Sơn - QN
17 Trần Viết Tuấn Tổ phó chuyên môn butbido.thi@gmail.com Quế Phú - Quế Sơn-QN
18 Trần Viết Ánh Tổ phó CM tranvietanh2010@gmail.com Quế Phú - Quế Sơn-QN
19 Trần Văn Dũng tpcm 0987443331 vadungqp@gmail.com Quế Phú -Quế Sơn - QN
20 Trần Thị Yến Giáo viên thiyen78@gmail.com Hương An - Quê Sơn-QN
Tổng cộng: 58.  1 2 3 » Next 

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 12
Hôm nay 877
Tháng này 26111
Tổng truy cập 4826492