Tên đơn vị:CB Phòng GD&ĐT
Địa chỉ:0
Điện thoại:0
Fax:
Email:
Website:
STT Họ và tên Chức vụ ĐT Cơ quan Email Địa chỉ
1 Lê Nho Duyệt Chuyên viên 0935515317 duyetqueson@gmail.com Phòng GDĐT Quế Sơn
2 Võ Kiều Kiều Kế toán 3 885 178 vokieukieu.dn@gmail.com PGD Quế Sơn
3 Văn Lạc 0935112757 lactvtb64@gmail.com Phòng GD&ĐT Quế Sơn
4 Trần Đình Thiên 02353885178 trandinhthienqs@gmail.com Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam
5 Trần Thị Thúy Hằng thuytram174@gmali.com Đông Phú
6 Phan Văn Quý 0973709557 vanquypgdqs@gmail.com Phòng GD&ĐT Quế Sơn
7 Phan Duy Phương phuong@gmail.com Phòng GD&ĐT Quế Sơn
8 Nguyễn Văn Thùy Chuyên viên 0912812839 vanthuy62@gmail.com Phòng GD&ĐT Quế Sơn
9 Nguyễn Mậu Hùng Kiệt 0905078457 maukiet@gmail.com Phòng GD&ĐT Quế Sơn
10 Nguyễn Mậu Hối Chuyên viên THCS 0986979300 mauhoiqs@gmail.com Quế Châu - Quế Sơn
11 Lương Thị Phương 01632976316 phuphuong82@gmail.com Phòng GD&ĐT Quế Sơn
12 Lê Tin P.Trưởng phòng letin68haa@gmail.com
13 Lê Thị Ngọc Quỳnh 01678909000 quynh@gmail.com Phòng GD&ĐT Quế Sơn
14 Huỳnh Văn Hiến Chuyên viên Tiểu học 0905685797 huynhhienql@gmail.com Quế long, Quế sơn
Tổng cộng: 14.

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 22
Hôm nay 1248
Tháng này 116144
Tổng truy cập 6002183
a