Điều hành

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc học Mầm Non

30/12/2014 16:33:09      40624 lượt xem

Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên)  đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

  Mật khẩu để tải tài liệu: 123456  
  MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất
  MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội
  MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
  MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non
  MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ
  MN6: Chăm sóc trẻ mầm non
  MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non
  MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
  MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi
  MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non
  MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
  MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi
  MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp
  MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội
  MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt
  MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt
  MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng
  MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo
  MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục
  MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
  MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển
 thể chất
  MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức
  MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
  MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
  MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
  MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi
  MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông
  MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
  MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản
  MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo
  MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
  MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
  MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non
  MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
  MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
  MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non
  MN37: Quản lý nhóm/lớp học mầm non
  MN38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục
  MN39: Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo
  MN40: Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non
  MN41: Phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non
  MN42: Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non
  MN43: Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non
  MN44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 722
Tháng này 23375
Tổng truy cập 7699236