Điều hành

 

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS

31/12/2014 08:50:46      33326 lượt xem

Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên)  đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

Mật khẩu để mở tài liệu: 123456 

Liên kết để tải tài liệu: Tại đây

 
  THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS
  THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS
  THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt
  THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS
  THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên
  THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
  THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
  THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục
  THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS
  THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS
  THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học
  THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp
  THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
  THCS16: Hồ sơ dạy học
  THCS17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng
  THCS18: Phương pháp dạy học tích cực
  THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin
  THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học
  THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
  THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
  THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
  THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
  THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS
  THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  THCS27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
  THCS28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên 
  THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục
  THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
  THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
  THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm
  THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm
  THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS
  THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
  THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
  THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS
  THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS
  THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
  THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục
  THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 834
Tháng này 23487
Tổng truy cập 7699348