Điều hành

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Phòng GDĐT Quế Sơn - Năm học 2020-2021

22/10/2020 02:13:26      1720 lượt xem

Chiều ngày 19/10/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quế Sơn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm học 2020-2021 nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng, Hội nghị CBCCVC năm học 2020-2021 của cơ quan Phòng GDĐT đã hoàn thành các chương trình của Hội nghị. Cụ thể: Thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2019-2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021; dự thảo Báo cáo Tổng kết việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2019-2020 và Kế hoạch trọng tâm năm học 2020-2021; dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban TTND năm học 2018-2019 và Kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm học 2020-2021; điều chỉnh và bổ sung Quy chế dân chủ và Quy chế làm việc của cơ quan Phòng GDĐT; bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2020-2022.

Thầy Lê Tin, Phó TP phát biểu trong Hội nghị

          Tại Hội nghị, tập thể CBCCVC trong cơ quan thống nhất Quyết nghị với các chỉ tiêu và giải pháp lớn về thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Phòng GDĐT Quế Sơn như sau:

I. Về những nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại điểm trường, điều chỉnh số học sinh/ lớp và quy mô lớp học một cách hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục theo Đề án số 59/ĐA-UBND ngày 16/01/2019

          2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

          3. Tham mưu UBND huyện đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông mới theo đúng lộ trình quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

          4. Chỉ đạo các trường học thực hiện đúng theo lộ trình của Đề án Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn huyện.

          5. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, nhất là kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên các cấp nhằm thiết lập lại nề nếp quản lý chuyên môn ở các cơ sở giáo dục.

          6. Chỉ đạo các trường THCS thực hiện công tác đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và phân luồng sau THCS.

          7. Tham mưu UBND huyện về việc tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ; xử lý nghiêm trường hợp dạy thêm trái với quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về thu, chi các khoản ngoài ngân sách.

          8. Đổi mới tổ chức các kỳ thi cấp huyện theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm giảm áp lực cho các cơ sở giáo dục và cho học sinh.

          9. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể theo hướng gắn với hiệu quả công việc, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, của ngành, kịp thời động viên, tạo động lực tích cực cho nhà giáo; tổ chức phong trào thi đua với các tiêu chí thiết thực bảo đảm khả thi.

 II. Về nhiệm vụ cụ thể của từng cấp học  

Về nhiệm vụ cụ thể của từng cấp học MG, TH, THCS và của từng bộ phận chuyên môn, Hội nghị thống nhất biểu quyết những nội dung Hướng dẫn nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2020-2021 đã ban hành.

III. Những mục tiêu và chỉ tiêu lớn

1. Mục tiêu

- Phấn đấu đạt 85 % trẻ trong độ tuổi MG được đến trường, riêng trẻ 5 tuổi phải đạt 100 %; đối với xã miền núi Quế Phong đạt 98 % trở lên.

- Chỉ đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy học, việc nhận xét, cho điểm và đánh giá xếp loại học sinh, việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với các cấp học. Cụ thể: Đối với cấp học Mầm non, duy trì thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; phấn đấu trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi đều dưới 10 %, chất lượng các lĩnh vực giáo dục đều đạt từ 87 % trở lên. Đối với cấp Tiểu học phấn đấu tỷ lệ hoàn thành Chương trình lớp học đạt 99 % trở lên; tỷ lệ học sinh hoàn thành Chương trình cấp học đạt 100 %. Đối với cấp THCS, phấn đấu chất lượng 2 mặt giáo dục đạt từ 98 % trở lên; công nhận tốt nghiệp THCS đạt từ 99 % trở lên; hạn chế đến mức tối đa tình trạng học sinh bỏ học nửa chừng.

- 100 % số xã, thị trấn đạt chuẩn về PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học – Xóa mù chữ và PCGD Trung học cơ sở năm 2020.

- Đề nghị Sở GDĐT đánh giá ngoài kiểm tra công nhận công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường đã được quy hoạch theo lộ trình của Đề án trong năm học 2020-2021.

- Có giải pháp đổi mới trong công tác chọn lựa và bồi dưỡng các đội tuyển học sinh THCS tham dự kỳ thi cấp tỉnh đạt kết quả cao.

2. Chỉ tiêu

a. Đơn vị, tập thể:

- Phòng GDĐT được công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020; cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự năm 2020 và đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến;

- Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

b. Cá nhân:

- 100 % gia đình CBCCVC đều được công nhận Gia đình văn hoá; 100 % CBCCVC nữ đạt danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi;

- 100% đạt danh hiệu LĐTT (trong đó có 15 % đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

Tin Phòng GDĐT

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 669
Tháng này 10919
Tổng truy cập 8282891
homescontents