Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

10/09/2020 08:05:22      1526 lượt xem

Ngày 01/9/2020, Phòng GDĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham gia Hội nghị có 38 điểm cầu từ các đơn vị trường học và điểm cầu chính tại Phòng GDĐT.

Trong năm học 2019-2020, được sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban ngành và các địa phương; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục huyện Quế Sơn đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể:

- Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp về công tác GDĐT; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện chương trình khung thời gian năm học; thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua do ngành phát động.

- Duy trì tốt các tiêu chí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Triển khai dạy học 2 buổi/ngày cho cả hai cấp học TH và THCS. Tham gia đầy đủ các kỳ thi, hội thi từ cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, chỉ đạo, hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư mới dành cho từng cấp học.

- Phối hợp với các tổ chức như: Teach For Việt Nam, Trả lại tuổi thơ, Seed,… để hỗ trợ, tư vấn trong các hoạt động giáo dục.

- Chỉ đạo các trường thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách cho học sinh và CBGVNV.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật trong trường học có chuyển biến tốt, trong năm học không có CBGVNV và học sinh vi phạm pháp luật.

- Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 cho CBGVNV trong toàn ngành và có nhiều giải pháp để triển khai dạy học trong điều kiện nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành GDĐT huyện nhà vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đó là:

- Đội ngũ giáo viên của bậc học mầm non và cấp tiểu học còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ ngày; giáo viên THCS còn thừa thiếu cục bộ.

- Công tác bán trú cho học sinh MG, TH còn gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện.

- Công tác quản lý điều hành vẫn của một số CBQL trường học vẫn còn nhiều hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; một số giáo viên chưa thật sự quyết tâm trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực học sinh.

- Việc đánh giá, xếp loại học sinh giữa các trường THCS chưa có sự đồng đều ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển sinh vào 10.

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn kết quả đạt còn thấp chưa tương xứng với sự đầu tư công sức của ngành.

- Do điều kiện nghỉ học để phòng chống dịch nên nhiều cuộc thi cấp huyện ở các ngành học không tổ chức được.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo thông tin định kỳ của một số trường học chưa đảm bảo về nội dung số liệu và thời gian gây khó khăn nhất định trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Phòng.

Hình ảnh tại điểm cầu Phòng GDĐT

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2019-2020; căn cứ văn bản Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 của các cấp về việc triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, khắc phục những hạn chế, tồn tại, năm học 2020-2021, ngành GDĐT huyện Quế Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo các trường MG, TH, THCS trên địa bàn huyện thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 - 2025); khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GDĐT mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Xây dựng trường học hạnh phúc với những giá trị cốt lõi để thực hiện tốt Chủ đề năm học: Xây dựng “Trường học hạnh phúc” (theo Kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh).

Hình ảnh tại điểm cầu các đơn vị

Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình, sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng sau trung học cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo dục thường xuyên: Xây dựng xã hội học tập; tập trung rà soát, tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020 - 2025. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. 

Tin từ Phòng GDĐT

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 8
Hôm nay 81
Tháng này 35424
Tổng truy cập 8332947
homescontents