Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Sở GDĐT Quảng Nam Thanh tra Chuyên ngành Phòng GDĐT Quế Sơn

24/02/2020 01:51:34      1793 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-SGDĐT ngày 07/02/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc Thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT huyện Quế Sơn, Đoàn Thanh tra của Sở GDĐT đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại Phòng GDĐT huyện Quế Sơn trong thời gian 03 ngày (từ ngày 18/02/2020 đến hết ngày 20/02/2020).

            Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra hoạt động của Phòng GDĐT ở các nội dung:

1. Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục (Công tác tham mưu; việc ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản của ngành như: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ba năm học qua đối với các cấp học, bậc học; kế hoạch kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Quy mô phát triển giáo dục: Số lượng trường, lớp, học sinh các cấp học, ngành học so với kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm; Công tác phổ cập và củng cố kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học; Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học).

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục của các cấp học, bậc học (Giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục THCS).

3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Chỉ đạo việc thực hiện các quy định về thu – chi, quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách tại các trường học; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; Thực hiện các chế độ chính sách cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh).  

4. Công tác quản lý của Phòng GDĐT (Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GDĐT theo quy định; Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của những năm học qua; Chỉ đạo và thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục, việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục; Thực hiện quy chế tuyển sinh đầu cấp, quản lý, giáo dục người học. Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; Chỉ đạo và thực hiện công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng; Công tác kiểm tra giáo dục; Việc chỉ đạo quản lý tình hình dạy thêm, học thêm; diễn biến việc dạy thêm, học thêm ở cơ sở hiện nay; kết quả kiểm tra xử lý khi phát hiện các sai phạm).

Đồng thời Đoàn đã tiến hành Thanh tra hoạt động giáo dục ở một số trường: MG Quế Phú, MG Quế Hiệp; TH Đông Phú; TH Quế An; THCS Quế Thuận, THCS Quế Châu.

Tin từ Phòng GDĐT

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 248
Tháng này 14483
Tổng truy cập 8349123
homescontents