Điều hành

 

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX

Số/Ký hiệu 21/2010/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/10/2010
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Trích yếu Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Tải văn bản: 212010tt-bgddt1.doc [93 bytes]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
940/SGDĐT-VP Công văn Hướng dẫn thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Kèm 3 file biểu mẫu).
191/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn.
07/2016/BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ
29/2011/TTLT- BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015.
55/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
46/KTKDCLGD-KDPT Công văn hướng dẫn xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
01/VBHN-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
23/2012/TT-BCA Thông tư Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
16/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.
32/2010/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn công nhận PCGD Mầm non trẻ 5 tuổi.
30/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (thay thế TT 32/2009 ngày 27/10/2009)
13/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
25/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định CLGD trường mầm non. (Thay thế TT 07/2011/TT-BGD ngày 17/2/2011 và TT 45/2011/TT-BGD ngày 11/10/2011)
47/2012/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt Chuẩn quốc gia.(có file kèm)
3535/2013/BGD-GDTrH Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực.
65/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật TĐ-KT năm 2013.
34/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch GV trung học lên ngạch GV trung học cao cấp.
01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện QĐ số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy cơ sở giáo dục công lập.
05/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Điều lệ trường Mầm non.
49/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Chương trình GD hòa nhập HS khuyết tật cấp THCS.
47/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong cơ sở giáo dục.
01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 01/2015 của Bộ NV và Bộ TC hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 về tinh giản biên chế
46/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về công tác an ninh, chính trị, TTATXH trong cơ sở giáo dục.
22/2016/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
29/2013/NQ-TW Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
12/2012/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.
54/2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về Cộng tác viên thanh tra giáo dục.
23/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
21/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ Hội thi GV dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX. 

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 1533
Tháng này 7594
Tổng truy cập 7306828