Điều hành

 

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống quốc dân

Số/Ký hiệu 08/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/03/2016
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Trích yếu Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống quốc dân
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Tải văn bản: 082016tt-bgddt.doc [48 bytes]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
6339/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non. (Các biểu mẫu kèm theo)
12/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học
16/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.
20/2014/TTLT-BGD-BTC-BLDTB-XH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một  số điều NĐ 49/2010 và NĐ 74/2013 về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập,…(Kèm các phụ lục)
1405/SGDĐT-GDTH Công văn V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
34/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch GV trung học lên ngạch GV trung học cao cấp.
17/2009/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành chương trình giáo dục mầm non.
53/2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại các cơ sở GD phổ thông.
47/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong cơ sở giáo dục.
01/VBHN-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
23/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
18/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Quy định công nhận Phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi. (Kèm theo file 3 phụ lục)
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
04/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định quản lý hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.
6890/2010/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục.
07/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Mâu giáo.
20/2014/NĐ-CP Nghị định về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.
02/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp GV Mầm non.
7886/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường Mầm non.
36/2011-TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình BDTX Mầm non
73/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành quy định về hoạt động y tế trong các trường TH, THCS, THPT và trường trung học có nhiều cấp học.
23/2012/TT-BCA Thông tư Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
430/2010/HD-BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trung học theo TT 29/2009 của BGD. (kèm theo phụ lục)
01/2014/TT-BGDĐT Quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, chi học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến 2014-2015
13/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
23/2010/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
03/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Điều lệ trường Tiểu học.
05/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Điều lệ trường Mầm non.
69/2008/NĐ-CP Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế,…

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 7
Hôm nay 1537
Tháng này 7598
Tổng truy cập 7306832