Điều hành

 

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


 

Banner quảng cáo

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số/Ký hiệu 22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Người ký Phùng Xuân Nhạ
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải văn bản: 222016tt-bgddt.doc [66.5 bytes]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
6890/2010/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục.
660/2010/BGDĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo TT 30/2010/TT-BGDĐT.
33/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ (Kèm theo các phụ lục)
430/2010/HD-BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trung học theo TT 29/2009 của BGD. (kèm theo phụ lục)
760/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi " Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" năm 2015
6794/BGDĐT Công văn V/v quản lý dạy thêm, học thêm và hoạt động thu, chi đầu năm học.
5111/2013/BGD-GDTrH Công văn Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
20/2014/TTLT-BGD-BTC-BLDTB-XH Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một  số điều NĐ 49/2010 và NĐ 74/2013 về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập,…(Kèm các phụ lục)
32/2010/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn công nhận PCGD Mầm non trẻ 5 tuổi.
29/2013/NQ-TW Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
07/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Mâu giáo.
04/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định quản lý hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
47/2012/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt Chuẩn quốc gia.(có file kèm)
16/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.
26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT Thông tư liên tịch Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế HS  trường Tiểu học, THCS và THPT.
CV3881/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn mức chi hoạt động KĐCLGD.
30/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (thay thế TT 32/2009 ngày 27/10/2009)
69/2008/NĐ-CP Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế,…
54/2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về Cộng tác viên thanh tra giáo dục.
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
05/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Điều lệ trường Mầm non.
5105/CT-BGDĐT Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
54/2011/NĐ-CP Nghị định về Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
45/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD trường Mầm non.
55/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
55/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
18/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Quy định công nhận Phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi. (Kèm theo file 3 phụ lục)
25/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định CLGD trường mầm non. (Thay thế TT 07/2011/TT-BGD ngày 17/2/2011 và TT 45/2011/TT-BGD ngày 11/10/2011)
14/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học.

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 59
Tháng này 7664
Tổng truy cập 7306898