Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
104915 KH MÔN HỌC TUẦN 13 Không thời hạn TH Đông Phú
98265 KHDH (TUẦN 9) Không thời hạn TH Quế Châu
98038 Giáo Án lớp 1C môn Tự nhiên và Xã hội Tuần 9, 10 30/10/2022 TH Quế Xuân 1
97184 GIÁO ÁN SHL TUẦN 8 LỚP 4A Không thời hạn TH Quế Hiệp
96277 Lịch báo giảng 5C tuần 8 Không thời hạn TH Quế Phong
95458 Kế hoạch hoạt động Tổ CM Không thời hạn THCS Quế Mỹ 2
91367 Kế hoạch SHCM lần 1 tổ 4,5 Không thời hạn TH Quế Long
91183 KẾ HOACH THÁNG 10 TỔ 4-5 03/10/2022 TH Quế Xuân 1
90553 Giáo Án lớp 1C môn Tự nhiên và Xã hội Tuần 5, 6 02/10/2022 TH Quế Xuân 1
90246 KẾ HOẠCH TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN Không thời hạn TH Quế Thuận
85118 KẾ HOACH GIÁO DỤC LỚP 5 . CV 167 16/09/2022 TH Quế Xuân 1
85116 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC LỚP 4 THEO CV 167 16/09/2022 TH Quế Xuân 1
83811 giáo án tuần 1 Không thời hạn TH Quế Phong
83777 Thời khóa biểu lớp 1A năm học 22-23 Không thời hạn TH Quế Xuân 2
82462 KẾ HOẠCH THÁNG 9 TỔ 4 + 5 09/09/2022 TH Quế Xuân 1
82283 KHDH Toán 7(Tổ) 06/09/2022 THCS Quế Phong
82140 khbd Hóa 8 tuần 1 Không thời hạn THCS Quế Long
82139 khbd Hóa 8 tuần 1 Không thời hạn THCS Quế Long