Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Người tạo Đơn vị Tải xuống
105866 LICH BÁO GIẢNG TUẦN 14 22/12/2002 TH Quế Hiệp
105829 KẾ HOẠCH MÔN HỌC LỚP 4 TUẦN 14 Không thời hạn TH Quế Mỹ
105761 lịch báo giảng tuần 14 Không thời hạn TH Đông Phú
105566 khdh tuần 13 Không thời hạn TH Hương An
105535 KẾ HOẠCH MÔN HỌC TUẦN 13 Không thời hạn TH Hương An
105408 kế hoạch môn học tuần 13 Không thời hạn TH Quế Mỹ
105287 Kế hoạch môn học tuần 13 Không thời hạn TH Quế Mỹ
104509 kế hoạch môn hoc tuần 13 Không thời hạn TH Quế Xuân 1
104379 bao giang 1 a tuan 13 26/11/2022 TH Quế Hiệp
104259 lịch báo giảng tiếng anh tuần 13 28/11/2022 TH Quế Mỹ
104219 KẾ HOẠCH MÔN HỌC LỚP 4 TUẦN 13 Không thời hạn TH Quế Mỹ
103979 lịch báo giảng tuần 12 Không thời hạn TH Quế Phong
103932 Kế hoạch môn hoc tuần 12 Không thời hạn TH Quế Xuân 1
103733 KẾ HOẠCH MÔN HỌC TUẦN 12 Không thời hạn TH Hương An
103691 KHMH ANH 9 Không thời hạn THCS Quế Phong
103523 KẾ HOẠCH MÔN HỌC LỚP 4 Không thời hạn TH Quế Mỹ
103507 kế hoạch môn học tuần 12 Không thời hạn TH Quế Mỹ
103369 khdh tuân 12 Không thời hạn TH Hương An
103309 Lịch báo giảng 12 21/11/2022 TH Quế Phong
103002 KHBD-DIA 9-TUAN 12,13-TIET 23,24,25 Không thời hạn THCS Quế Phong
102645 Lịch báo giảng tuần 11 Không thời hạn TH Quế Xuân 1
102118 lịch báo giảng tuần 11 Không thời hạn TH Quế Phong
102117 lịch báo giảng tuần 10 Không thời hạn TH Quế Phong
101891 khdh tuần 11 Không thời hạn TH Hương An
101710 KẾ HOẠCH MÔN HỌC TUẦN 11 Không thời hạn TH Hương An
101545 kế hoạch môn học tuần 11 lớp 5A Không thời hạn TH Quế Mỹ
101198 kế hoạch giảng dạy tuần 10 Không thời hạn TH Quế Phong
101059 bao giang 1 a tuan 11 11/12/2022 TH Quế Hiệp
101038 Kế hoạch dạy học lớp 2D Tuần 11 +12 14/11/2022 TH Quế Xuân 1
100876 KẾ HOẠCH MÔN HỌC LỚP 4 TUẦN 11 Không thời hạn TH Quế Mỹ
100653 Tuần 10,11 CN9 (tiết 10,11) Không thời hạn THCS Quế An
100254 kế hoạch dạy học tuần 4 anh văn Không thời hạn TH Quế Xuân 2
99903 Kế Hoạch dạy Môn Tiếng Anh tuần 11 07/11/2022 TH Quế Mỹ
99757 KẾ HOẠCH MÔN HỌC TUẦN 10 Không thời hạn TH Hương An
99600 kế hoạch môn học tuần 10 lớp 5A Không thời hạn TH Quế Mỹ
99354 khdh tuan 10 Không thời hạn TH Hương An
99351 bao giang 1 a tuan 10 11/06/2022 TH Quế Hiệp
99167 KẾ HOẠCH MÔN HỌC Tuần 9 Không thời hạn TH Đông Phú
98872 KẾ HOẠCH MÔN HỌC LỚP 4 Không thời hạn TH Quế Mỹ
98804 Tuần 9 công nghệ 7 (tiết 9) Không thời hạn THCS Quế An
98723 khdhgv anh 6 20/09/2022 THCS Quế Hiệp
98571 Lịch báo giảng tuần 7 Không thời hạn TH Quế Xuân 1
98570 Lịch báo giảng tuần 8 Không thời hạn TH Quế Xuân 1
98569 Lịch báo giảng tuần 9 Không thời hạn TH Quế Xuân 1
98331 kế hoạch môn học tuần 9 Không thời hạn TH Quế Xuân 1
98290 Báo giảng tuần 9+10 lớp 2B 30/10/2022 TH Quế Xuân 1
98118 KẾ HOẠCH MÔN HỌC TUẦN 9 Không thời hạn TH Hương An
98102 kế hoạch môn học tuần 9 Không thời hạn TH Quế Mỹ
98045 Báo giảng Tuần 9, 10 Lớp 1C 30/10/2022 TH Quế Xuân 1
98010 KẾ HOẠCH MÔN HỌC LỚP 4 TUẦN 9 Không thời hạn TH Quế Mỹ