Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ
Đăng nhập để xem được nhiều Hồ Sơ Điện Tử hơn
ID Tên hồ sơ Thời gian hiệu lực Môn học Khối lớp Người tạo Đơn vị Tải xuống
91285 KH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 6- 22-23 Không thời hạn Trải nghiệm - Hướng nghiệp Lớp 6 Nguyễn Thị Hồng Hải THCS Quế Xuân
88647 KẾ HOẠCH MÔN HỌC KHỐI 2 Không thời hạn TH-Lớp 2 Lớp 2 Phan Thị Thúy TH Hương An
87709 Kê hoạch dạy học Toán 8 Không thời hạn Toán Lớp 8 Đặng Thị Bé THCS Quế Thuận
87641 KH GD toán 9(Hinh học) Không thời hạn Toán Lớp 9 Trương Hồng Thủy THCS Quế Mỹ 1
87640 KH GD toán 9(Đại số) Không thời hạn Toán Lớp 9 Trương Hồng Thủy THCS Quế Mỹ 1
87637 KH GD toán 8 Không thời hạn Toán Lớp 8 Trương Hồng Thủy THCS Quế Mỹ 1
87491 KHDG ÂM NHẠC 8 Không thời hạn Âm nhạc Lớp 8 Mai Ba THCS Quế Phong
87490 KHDG ÂM NHẠC 9 Không thời hạn Âm nhạc Lớp 9 Mai Ba THCS Quế Phong
87488 KHDG ÂM NHẠC 7 Không thời hạn Âm nhạc Lớp 7 Mai Ba THCS Quế Phong
87486 KHDH ÂM NHAC 6 Không thời hạn Âm nhạc Lớp 6 Mai Ba THCS Quế Phong
87483 KHDG CÔNG NGHỆ 7 Không thời hạn Công nghệ Lớp 7 Mai Ba THCS Quế Phong
87482 KHDG CÔNG NGHỆ 6 Không thời hạn Công nghệ Lớp 6 Mai Ba THCS Quế Phong
87481 KHDH MĨ THUẬT 9 Không thời hạn Mĩ thuật Lớp 9 Mai Ba THCS Quế Phong
87480 KHDH MĨ THUẬT 8 Không thời hạn Mĩ thuật Lớp 8 Mai Ba THCS Quế Phong
87479 KHDH MĨ THUẬT 7 Không thời hạn Mĩ thuật Lớp 7 Mai Ba THCS Quế Phong
87478 KHDH MĨ THUẬT 6 Không thời hạn Mĩ thuật Lớp 6 Mai Ba THCS Quế Phong
87477 KHDH GDCD 9 Không thời hạn GDCD Lớp 9 Mai Ba THCS Quế Phong
87476 KHDH GDCD 8 Không thời hạn GDCD Lớp 8 Mai Ba THCS Quế Phong
87475 KHDH GDCD 7 Không thời hạn GDCD Lớp 7 Mai Ba THCS Quế Phong
87474 KHDH GDCD 6 Không thời hạn GDCD Lớp 6 Mai Ba THCS Quế Phong
87473 KHDH VĂN 9 Không thời hạn Ngữ văn Lớp 9 Mai Ba THCS Quế Phong
87472 KHDH VĂN 8 Không thời hạn Ngữ văn Lớp 8 Mai Ba THCS Quế Phong
87471 KHDH VĂN 7 Không thời hạn Ngữ văn Lớp 7 Mai Ba THCS Quế Phong
87470 KHDH VĂN 6 Không thời hạn Ngữ văn Lớp 6 Mai Ba THCS Quế Phong
87469 KHDH ĐỊA 9 Không thời hạn Địa lý Lớp 9 Mai Ba THCS Quế Phong
87468 KHDH ĐỊA 8 Không thời hạn Địa lý Lớp 8 Mai Ba THCS Quế Phong
87467 KHDH SỬ 9 Không thời hạn Lịch sử Lớp 9 Mai Ba THCS Quế Phong
87466 KHDH SỬ 8 Không thời hạn Lịch sử Lớp 8 Mai Ba THCS Quế Phong
87465 KHDH SỬ-ĐỊA 7 Không thời hạn Lịch sử và Địa lí Lớp 7 Mai Ba THCS Quế Phong
87464 KHDH SỬ-ĐỊA 6 Không thời hạn Lịch sử và Địa lí Lớp 6 Mai Ba THCS Quế Phong
87461 KHDH ANH 9 Không thời hạn Âm nhạc Lớp 9 Mai Ba THCS Quế Phong
87460 KHDH ANH 8 Không thời hạn Tiếng Anh Lớp 8 Mai Ba THCS Quế Phong
87459 KHDH ANH 7 Không thời hạn Tiếng Anh Lớp 7 Mai Ba THCS Quế Phong
87458 KHDH ANH 6 Không thời hạn Tiếng Anh Lớp 6 Mai Ba THCS Quế Phong
87280 Kê hoạch dạy học Sinh 9- TO Không thời hạn Sinh học Lớp 9 Đặng Thị Bé THCS Quế Thuận
87262 Kế hoạch môn học Khối 5 05/09/2022 TH-Lớp 5 Lớp 5 Lê Thị Tú TH Quế Xuân 1
87261 Kế hoạch môn học lớp 4 05/09/2022 TH-Lớp 4 Lớp 4 Lê Thị Tú TH Quế Xuân 1
87226 MI THUAT 6- KHGD TO Không thời hạn Mĩ thuật Lớp 6 Đoàn Thị Kim Liên THCS Quế Phú
87201 KH MÔN HỌC CONG NGHE 6 Không thời hạn Công nghệ Lớp 6 Đoàn Việt Lý THCS Quế Phú
86872 Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn lớp 6 18/09/2022 Ngữ văn Lớp 6 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
85843 Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn lớp 9 18/09/2022 Ngữ văn Lớp 9 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
85842 Kế hoạch dạy học môn Ngữ văn lớp 8 18/09/2022 Ngữ văn Lớp 8 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
85300 Kế hoạch dạy học môn GDCD 6 16/09/2022 GDCD Lớp 6 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
85298 Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 6 16/09/2022 Lịch sử và Địa lí Lớp 6 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
85297 Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 7 16/09/2022 Lịch sử và Địa lí Lớp 7 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
85296 Kế hoạch dạy học môn lịch sử 8 16/09/2022 Lịch sử Lớp 8 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
85295 Kế hoạch dạy học môn Lịch sử 9 16/09/2022 Lịch sử Lớp 9 Thái Thị Bích Nguyên THCS Quế Mỹ 1
84846 VAT LI9-KHGD TO Không thời hạn Vật lý Lớp 9 Đoàn Thị Kim Liên THCS Quế Phú
84838 VAT LI 8-KHGD TO Không thời hạn Vật lý Lớp 8 Đoàn Thị Kim Liên THCS Quế Phú
84837 KHTN7- KHGD TO Không thời hạn KHTN Lớp 7 Đoàn Thị Kim Liên THCS Quế Phú