Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Kỷ yếu học sinh giỏi huyện năm học 2012-2013

06/09/2013 08:44:55      2247 lượt xem

Năm học 2012 - 2013, Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 huyện Quế Sơn xếp vị thứ 5 toàn đoàn. Trong đó đội tuyển Tin học xếp vị thứ 2; Đội tuyển Toán xếp vị thứ 3.

 

Họ và tên:

Phan Thị Bích Ngọc

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Thịnh

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Nhì cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Hoàng An Bảo

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thiện Phong

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Nhất cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Phong

 

 

Học sinh trường:

Quế Phong

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Lê Thị Sương

 

 

Học sinh trường:

Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Nhì cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Lê Thị   Tuyết Sương

 

 

Học sinh trường:

Quế Cường

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Phạm Minh Thư

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện & giải Ba cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Lê Thị Thanh Vân

 

 

Học sinh trường:

Quế An

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải Nhì cấp huyện & giải Ba cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Đỗ Thị Kiều Oanh

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Pham Thị Oanh Diễm

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  Nhất cấp huyện & giải Nhất cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Dương Thị Hoàng Cảnh

 

 

Học sinh trường:

Quế Châu

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Diễm

 

 

Học sinh trường:

Quế Minh

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Hoàng Hà Nhã Hiên

 

 

Học sinh trường:

Quế Long

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Võ    Thị  Ngọc Trâm

 

 

Học sinh trường:

Quế Cường

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải Nhì cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Huỳnh Thúy Hằng

 

 

Học sinh trường:

Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải Nhì cấp huyện & giải Ba cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Phước Ngọc Thiện

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải Nhất cấp huyện & giải Ba cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

07/05/2013

 


 

Họ và tên:

Phan Thị Yến

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải Ba cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 10
Hôm nay 460
Tháng này 4318
Tổng truy cập 8027425