Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Kỷ yếu học sinh giỏi Quế Sơn năm học 2001-2002

06/09/2013 08:31:27      1951 lượt xem

Năm học 2001-2002, Huyện Quế Sơn được xếp vị thứ 5 toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh. Với vị thứ đồng đội các môn: Ngữ văn: 3; Toán: 3; Vật lý: 3; Hóa học: 7; Tiếng Anh: 7. BQT Website đang cố gắng cập nhật kết quả kỳ thi cấp huyện và danh sách thành viên các đội tuyển dự thi HSG lớp 9 năm học 2001-2002. Rất mong sự cộng tác từ các đơn vị.


 

Họ và tên:

Đinh Thiên Thọ

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Hà Thị Điền Oanh

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Đắc Tài

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Mai Hương

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Long

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lê Văn Vạn

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Trung

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Đỗ Quang Đại

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Trung

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ánh Trinh

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Long

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lê Nhật Tân

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Ngữ Văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Hồ Thị Lệ Sương

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế An

 

Môn/Năm học:

Ngữ Văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Phạm Thị Thảo Ly

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Ngữ Văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Nhi Sa

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Thuận

 

Môn/Năm học:

Ngữ Văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trương Thị Lộc

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Châu

 

Môn/Năm học:

Ngữ Văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Huỳnh Thị Hạnh

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Trung

 

Môn/Năm học:

Ngữ Văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Phạm Thị Khánh Hòa

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Ngữ Văn

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Võ Thị Thơ

 

 

Học sinh trường:

THCS Phú Thọ

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Chi 

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lê Thị Thúy

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Võ Thị Thanh Thảo

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Thuận

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải  cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 5
Hôm nay 444
Tháng này 4302
Tổng truy cập 8027409