Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Kỷ yếu học sinh giỏi Quế Sơn năm học 2010-2011

06/09/2013 08:34:10      1906 lượt xem

Năm học 2010-2011, Huyện Quế Sơn được xếp vị thứ nhất toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh. Vị thứ đồng đội các môn: Ngữ văn: 5; Toán: 2; Vật lý: 5; Hóa học: 7; Tiếng Anh: 3; Tin học: 1.

 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Thảo

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phong

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

 Nhân

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Thuận

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Lê Văn Bình

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Phạm  Tấn Trà

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Lê   Quang Tiến

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Phan Anh Tuấn

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Phước Hiếu

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Phạm Viết Hoàng Phúc

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phong

 

Môn/Năm học:

Vật lý

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Phan Thị Diệu 

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Trần Thị Phương Thảo

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Thuận

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Trương Kinh Kha

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Thuận

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Võ Dung  Vân Anh

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Trần  Ngọc Chương

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Trần Thị Quyên

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Châu

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Minh Phú

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Minh

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Lê Văn Thành

 

 

Học sinh trường:

THCS Phú Thọ

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Phan Quang Vạn

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tin học

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Lê Hữu Lộc

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tin học

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 


 

Họ và tên:

Hồ Ngọc Huy

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tin học

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 </

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 10
Hôm nay 525
Tháng này 4383
Tổng truy cập 8027490