Điều hành

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Kỷ yếu học sinh giỏi Quế Sơn năm học 2006-2007

06/09/2013 08:17:20      2065 lượt xem

Năm học 2004-2005, Huyện Quế Sơn được xếp vị thứ 4 toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh. Với vị thứ đồng đội các môn: Ngữ văn: 6; Toán: 4; Vật lý: 4; Hóa học: 7; Tiếng Anh: 2.


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Mai

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế An

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trần Thị Mẫn

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Võ Thị Thanh Thủy

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Thuận

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Trương Thị Hoàng Yến

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Thuận

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trần Thị Ngọc 

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Hồ Đan Nguyên

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Đặng Thị Thúy Hường

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Phạm Thị Thanh Viên

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Ngữ văn

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Võ Thị Như Ý

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

hông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Phan Thị Thảo Ly

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lương Duy Bình

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Lộc

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trương Thị Hồng Sinh

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Thủy Tiên

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hằng

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Hồ Tấn Quyền

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Tiếng Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Hảo

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Trung

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Đặng Thanh Huyền

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phong

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trịnh Thị Thanh Thủy

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Trung

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 8
Hôm nay 125
Tháng này 657
Tổng truy cập 8244061