Điều hành

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Kỷ yếu học sinh giỏi Quế Sơn năm học 2007-2008.

06/09/2013 08:21:49      2104 lượt xem

BQT Website đang cố gắng cập nhật kết quả toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2007-2008. Rất mong nhậ được sự cộng tác từ các đơn vị.

 

Họ và tên:

Nguyễn Khánh Linh

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lương Hoàng Nguyên

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Đoàn THị Thùy Dung

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Lưu Thị Thủy

 

 

Học sinh trường:

Quế Lộc

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Mai Phương

 

 

Học sinh trường:

Quế Cường

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lương Thị Nhật Vy

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Kim Uyên

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lê Nguyễn Minh Trang

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Anh

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trần Thị Lệ Hồng

 

 

Học sinh trường:

Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Trần Bảo Nguyên

 

 

Học sinh trường:

Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trần Vũ Chinh

 

 

Học sinh trường:

Quế An

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Phạm Thi Ny Na

 

 

Học sinh trường:

Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Giang Huy

 

 

Học sinh trường:

Quế Phong

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Đỗ Thị Hồng Vân

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

 

Học sinh trường:

Quế Cường

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

 

 

Học sinh trường:

Quế Xuân

 

Môn/Năm học:

Hóa

 

Thành tích:

Đoạt giải III cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Hồ Duy Cường

 

 

Học sinh trường:

Quế Lộc

 

Môn/Năm học:

 

Thành tích:

Đoạt giải cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Khánh Vi

 

 

Học sinh trường:

Đông Phú

 

Môn/Năm học:

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Trần Thái Thịnh

 

 

Học sinh trường:

Quế Lộc

 

Môn/Năm học:

 

Thành tích:

Đoạt giải II cấp huyện.

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật

Tin liên quan

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 93
Tháng này 625
Tổng truy cập 8244029