Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Số hiệu Trích yếu
01/VBHN-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
08/2016/TT-BGDĐT Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống quốc dân
07/2016/BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ
101/2015/QH13 Luật Tố tụng Hình sự
100/2015/QH13 Bộ luật Hình sự năm 2015
93/2015/QH13 Luật Tố tụng hành chính
92/2015/QH13 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự năm 2015
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
01/2014/TT-BGDĐT Quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
03/2014/TT-BTTTT Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TTLT số 68/2011/TTLT ngày 30/12/2011 hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
123/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
999/QĐ-BHXH Quyết định ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT và BHTN
959/QĐ-BHXH Quyết định ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệm; Quản lý sổ BHXH,thẻ BHYT
93/2015/QH13 Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người lao động
86/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021
85/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước
78/2015/QH13 Luật Nghĩa vụ quân sự
56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ công chức, viên chức.
28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
23/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
19/2015/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý Bằng tốt nghiệp THCS, THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
09/2012/QH13 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
85/2015/QH13 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
21/2010/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX
760/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi " Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" năm 2015
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 01/2015 của Bộ NV và Bộ TC hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 về tinh giản biên chế
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT
1434/SGDĐT-GDTH Công văn V/v chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
6373/BGDĐT-GDTH Công văn về việc Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ
1405/SGDĐT-GDTH Công văn V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
5105/CT-BGDĐT Chỉ thị chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 7
Hôm nay 520
Tháng này 31680
Tổng truy cập 7929637