Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi " Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" năm 2015

Số/Ký hiệu 760/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/03/2015
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Trích yếu Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi " Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" năm 2015
Cơ quan ban hành Bộ GDĐT
Tải văn bản: 760qd-bgddt.pdf [2.45 KB]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
29/2011/TTLT- BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015.
36/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn công nhận phổ cập GD mầm non tre 5 tuổi,…(kèm file 3 phụ lục)
6890/2010/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục.
69/2008/NĐ-CP Nghị định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế,…
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
55/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
23/2012/TT-BCA Thông tư Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
33/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế văn bằng chứng chỉ (Kèm theo các phụ lục)
54/2011/NĐ-CP Nghị định về Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
67/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
14/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học.
07/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học.
45/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD trường Mầm non.
02/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
23/VBHN/2013/VPQH Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục.
53/2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại các cơ sở GD phổ thông.
17/2009/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành chương trình giáo dục mầm non.
02/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp GV Mầm non.
660/2010/BGDĐT Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo TT 30/2010/TT-BGDĐT.
46/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về công tác an ninh, chính trị, TTATXH trong cơ sở giáo dục.
01/2014/TT-BGDĐT Quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
46/KTKDCLGD-KDPT Công văn hướng dẫn xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
12/2012/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
48/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định chế độ làm việc đối với GV mầm non
74/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 49/2010 về miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập,….
12/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học
49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, chi học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến 2014-2015

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 1071
Tháng này 3176
Tổng truy cập 7871975