Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập

Số/Ký hiệu 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 16/09/2015
Người ký Nguyễn Vinh Hiển - Trần Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ
Tải văn bản: 212015ttlt-bgddt-bnv.doc [79.5 bytes]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
32/2010/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn công nhận PCGD Mầm non trẻ 5 tuổi.
7886/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường Mầm non.
07/2016/BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ
6339/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non. (Các biểu mẫu kèm theo)
36/2013/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn công nhận phổ cập GD mầm non tre 5 tuổi,…(kèm file 3 phụ lục)
05/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Điều lệ trường Mầm non.
07/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Mâu giáo.
07/2013/TTLT-BGD-BNV-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với Nhà giáo các cơ sở giáo dục công lập.
09/2013/TTLT- BGDDT-BTC-BNV Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
37/2011/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung QĐ 31/2008 và QĐ 62/2007 của BGDĐT quy định nội dung, hình thức tuyển dụng GV.
13/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
46/KTKDCLGD-KDPT Công văn hướng dẫn xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
29/2009/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. (kèm theo phụ lục)
6794/BGDĐT Công văn V/v quản lý dạy thêm, học thêm và hoạt động thu, chi đầu năm học.
07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập GD-ĐT.
01/VBHN-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
4148/2010/BGDĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi.
23/2010/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
01/2014/TT-BGDĐT Quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong cơ sở giáo dục mầm non công lập
74/2013/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 49/2010 về miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập,….
18/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Quy định công nhận Phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi. (Kèm theo file 3 phụ lục)
16/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.
65/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật TĐ-KT năm 2013.
35/2015/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
14/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học.
6373/BGDĐT-GDTH Công văn về việc Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ
21/2010/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 10
Hôm nay 1102
Tháng này 3207
Tổng truy cập 7872006