Điều hành

Công văn - Thông báo

Banner Liên kết


Banner quảng cáo

Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

Số/Ký hiệu 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 16/09/2015
Người ký Nguyễn Vinh Hiển - Trần Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ
Tải văn bản: 212015ttlt-bgddt-bnv1.doc [5.49 KB]
Văn bản khác
Số hiệu Trích yếu
34/2013/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục đồ dùng, đồ chơi mầm non,…
03/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất Điều lệ trường Tiểu học.
04/2014/TT-BGDĐT Thông tư Quy định quản lý hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.
55/2011/NĐ-CP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
02/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non
31/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình BDTX cho GV THCS
28/2009/TT-BGDĐT Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với GV phổ thông.
17/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng Mầm non.
5111/2013/BGD-GDTrH Công văn Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn, cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
58/2011/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS và THPT.
49/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định Điều lệ Hội thi GV day giỏi cấp học mầm non.
07/2016/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
05/2014/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất QĐ ban hành Điều lệ trường Mầm non.
13/2012/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
07/2013/TTLT-BGD-BNV-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với Nhà giáo các cơ sở giáo dục công lập.
34/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch GV trung học lên ngạch GV trung học cao cấp.
32/2010/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn công nhận PCGD Mầm non trẻ 5 tuổi.
1482/2011/HDLS-TC-GDDT-LĐTBXH Hướng dẫn liên sở Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục
22/2016/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
25/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định CLGD trường mầm non. (Thay thế TT 07/2011/TT-BGD ngày 17/2/2011 và TT 45/2011/TT-BGD ngày 11/10/2011)
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
1405/SGDĐT-GDTH Công văn V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
01/VBHN/2013/ BGDĐT Văn bản hợp nhất Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
59/2014/NĐ-CP Nghị định sửa đổi một số điều của NĐ 69/2008 về công tác xã hội hóa giáo dục,…
01/2014/TT-BGDĐT Quy định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
30/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học (thay thế TT 32/2009 ngày 27/10/2009)
21/2010/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX
47/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong cơ sở giáo dục.
01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện QĐ số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng dạy cơ sở giáo dục công lập.
51/2012/QĐ-TTg Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục cho GV thể dục, thể thao

Videos

Thư viện Hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 4
Hôm nay 1112
Tháng này 3217
Tổng truy cập 7872016